Izvēlies autorizācijas veidu

QUO
Ir jautājumi, uz kuriem atbilde "jā" vai "nē" izmaina pasauli. Svarīgi, lai šādos
jautājumos gudrā strīdā uzvar spēcīgākie argumenti. Pievienojies diskusijai!
debašu arhīvs
0%
100%
moderators
Vai klasiskā literatūra skolās būtu jāaizvieto ar moderno literatūru?
Līdz ar paaudžu maiņu, mainās arī noteiktas prasmes un zināšanas, kas skolēniem apgūstamas pirms skolas absolvēšanas. Tomē literatūra un lasītprasme nezaudē savu lomu mācību saturā. Vai tas būtu Johana Volfganga fon Gētes "Fausts", Rūdolfa Blaumaņa "Raudupiete" vai brāļu Matīsa un Reiņa Kaudzīšu "Mērnieku laiki", klasiskās literatūras šedevri vēl joprojām rod savu vietu skolas grāmatu plauktos. Tomēr, nereti literatūras klasika tiek uztverta kā neinteresanta un skolēni ar to nespēj asociēties, tādējādi juzdamies attālināti no mācību priekšmeta.
Šāda situācija izvirza jautājumu par to, kā skolēnos radīt interesi par literatūru. Vai literatūra, kas aptver mūsdienās aktuālus tematus, ir labāks veids, kā raisīt skolēnos interesi, un tādēļ būtu piemērotāka skolas mācību saturam? Vai gluži pretēji - klasiskā literatūra, kas izdzīvojusi cauri gadsimtiem, ir piemērota skolas mācību saturam?
Šo jautājumu uzdevām pašiem skolēniem, lai uzzinātu viņu argumentus par tēmu "Vai klasiskā literatūra skolās būtu jāaizvieto ar moderno literatūru?".
​Debatē Latvijas Debašu asociācijas "QUO tu domā?" un Britu Padomes pārstāvniecības Latvijā rīkotā projekta "Debašu Līderu skolas" absolventi: Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolniece Adele Pužule un Rīgas Ulbrokas vidusskolas skolnieks Kristofers Tomass Borovskis.
lasīt vairāk

QUO tu domā pirms debates?

PAR
PRET
1 balsojums

0%

100%

Adele Pužule
Rīgas Centra humanitārās vidusskolas skolniece, projekta "Debašu Līderu skola" absolvente

Argumenti par

1
Modernā literatūra skolēnus ieinteresētu vairāk nekā klasiskā literatūra. Modernā literatūra ietver jaunākajai paaudzei saistošākas idejas, izteicienus un izpausmes veidus, salīdzināta ar klasisko literatūru, kas pusaudžiem var nešķist saistoša lasāmviela un pats lasīšanas process var šķist nepatīkams, gluži kā uzspiests. Ja uzdevums, šajā gadījumā lasīšana, ir baudāms, šīs pozitīvais guvums atspoguļosies pozitīvi arī atzīmēs un stundu apmeklētībā. Šo apgalvojumu apstiprina arī Amerikas Savienoto Valstu ziņu aģentūras “Buzzfeed Books” veiktais pētījums, kurā, aptaujājot 250 jauniešus, 235 no tiem atzina, ka galvenokārt lasa literatūru, kas izdota pēdējo 10 gadu laikā. Tas tikai atkal apliecina, ka pusaudži galvenokārt lasa modernu literatūru!
Modernā literatūra skolēnus ieinteresētu vairāk nekā klasiskā literatūra. Modernā literatūra ietver jaunākajai paaudzei saistošākas idejas, izteicienus un izpausmes veidus, salīdzināta ar klasisko literatūru, kas pusaudžiem var nešķist saistoša lasāmviela un pats lasīšanas process var šķist nepatīkams, gluži kā uzspiests. Ja uzdevums, šajā gadījumā lasīšana, ir baudāms, šīs pozitīvais guvums atspoguļosies pozitīvi arī atzīmēs un stundu apmeklētībā. Šo apgalvojumu apstiprina arī Amerikas Savienoto Valstu ziņu aģentūras “Buzzfeed Books” veiktais pētījums, kurā, aptaujājot 250 jauniešus, 235 no tiem atzina, ka galvenokārt lasa literatūru, kas izdota pēdējo 10 gadu laikā. Tas tikai atkal apliecina, ka pusaudži galvenokārt lasa modernu literatūru!
2
Jaunieši daudz veiksmīgāk spēj asociēties ar modernās literatūras idejām. Gan modernā, gan klasiskā literatūra savos pamatos aptver vienas un tās pašas idejas. Tomēr modernā literatūra izmanto laikam atbilstošu valodu, aktuālas situācijas un problēmas. Modernā literatūra aptver tās pašas problēmas, kuras konkrētajā laika periodā izdzīvo pusaudži: tieši šī iemesla dēļ, tie daudz labāk spēj asociēties ar stāsta galvenajiem tēliem, nejusties vieni, bet gan tieši pretēji, apjaudzami, ka arī citi piedzīvo līdzīgas problēmas.
Jaunieši daudz veiksmīgāk spēj asociēties ar modernās literatūras idejām. Gan modernā, gan klasiskā literatūra savos pamatos aptver vienas un tās pašas idejas. Tomēr modernā literatūra izmanto laikam atbilstošu valodu, aktuālas situācijas un problēmas. Modernā literatūra aptver tās pašas problēmas, kuras konkrētajā laika periodā izdzīvo pusaudži: tieši šī iemesla dēļ, tie daudz labāk spēj asociēties ar stāsta galvenajiem tēliem, nejusties vieni, bet gan tieši pretēji, apjaudzami, ka arī citi piedzīvo līdzīgas problēmas.
Kristofers Tomass Borovskis
Ulbrokas vidusskolas skolnieks, projekta "Debašu Līderu skola" absolvents

Argumenti pret

1
Nevajag no jauna izdomāt Halmetu. Literatūra ir paliekoša vērtība, līdz ar to nav svarīgi, vai rakstīta pirms mūsu ēras, vai pirms piecām dienām. Galvenais, lai tās saturs atbilst skolas programmas izvirzītajiem mērķiem un veiksmīgi ļauj tos arī sasniegt.
Nevajag no jauna izdomāt Halmetu. Literatūra ir paliekoša vērtība, līdz ar to nav svarīgi, vai rakstīta pirms mūsu ēras, vai pirms piecām dienām. Galvenais, lai tās saturs atbilst skolas programmas izvirzītajiem mērķiem un veiksmīgi ļauj tos arī sasniegt.
2
Kvalitātes kontroles trūkums. Lai gan nevar apgalvot, ka visa klasiskā literatūra ir vērtīga un, ļoti iespējams, ka daudzi modernās literatūras darbi būtu pelnījuši būt skolu programmā, jāatzīst, ka literatūras vērtību nosaka laiks. Klasiskā literatūra ir kļuvusi par klasiku, jo līdz ar laiku tā ir pierādījusi savu vērtību. Grāmatām ir jāļauj kļūt par klasiku un, ja grāmata būs laba, tā pati sevi pierādīs sabiedrībā un kļūs par nozīmīgu literatūras šedevru, likumsakarīgi, laika gaitā arī nokļūstot skolu mācību saturā. Tātad - grāmatām šis gods ir jānopelna!
Kvalitātes kontroles trūkums. Lai gan nevar apgalvot, ka visa klasiskā literatūra ir vērtīga un, ļoti iespējams, ka daudzi modernās literatūras darbi būtu pelnījuši būt skolu programmā, jāatzīst, ka literatūras vērtību nosaka laiks. Klasiskā literatūra ir kļuvusi par klasiku, jo līdz ar laiku tā ir pierādījusi savu vērtību. Grāmatām ir jāļauj kļūt par klasiku un, ja grāmata būs laba, tā pati sevi pierādīs sabiedrībā un kļūs par nozīmīgu literatūras šedevru, likumsakarīgi, laika gaitā arī nokļūstot skolu mācību saturā. Tātad - grāmatām šis gods ir jānopelna!
3
Modernā literatūra nav atstāta novārtā. Vidusskolas programmā ir vieta gan modernismam, gan postmodernismam. Skolēni lasa gan Kārļa Skalbes "Pasaku par vērdiņu", gan Noras Ikstenas darbus. Bieži vien literatūras skolotāji ir tie, kas iepazīstina skolēnus ar moderno literatūru, sniedzot ieskatu ļoti dažādā literatūras klāstā. Nav pamata aizvietot veco, ja jau tagad abi - modernais un klasiskais - var pastāvēt viens ar otru.
Modernā literatūra nav atstāta novārtā. Vidusskolas programmā ir vieta gan modernismam, gan postmodernismam. Skolēni lasa gan Kārļa Skalbes "Pasaku par vērdiņu", gan Noras Ikstenas darbus. Bieži vien literatūras skolotāji ir tie, kas iepazīstina skolēnus ar moderno literatūru, sniedzot ieskatu ļoti dažādā literatūras klāstā. Nav pamata aizvietot veco, ja jau tagad abi - modernais un klasiskais - var pastāvēt viens ar otru.

QUO tu domā tagad?

PAR
PRET
1 balsojums

0%

100%

Komentāri (0)

Tavs viedoklis

Atzīmē, kāda tagad ir tava pozīcija.