Izvēlies autorizācijas veidu

QUO
Ir jautājumi, uz kuriem atbilde "jā" vai "nē" izmaina pasauli. Svarīgi, lai šādos
jautājumos gudrā strīdā uzvar spēcīgākie argumenti. Pievienojies diskusijai!
debašu arhīvs
26%
74%
Evita Puriņa
moderators
Vai skolas gaitas būtu jāsāk jau sešu gadu vecumā?
Par ieceri pazemināt obligāto skolas sākšanas vecumu no pašreizējiem septiņiem gadiem uz sešiem līdz šim runājuši vairāki izglītības ministri. Taču to ieviest nebūtu viegli, un, jūtot sabiedrības pretestību, plāns allaž nolikts atpakaļ plauktā.

Nu to atkal cēlis galdā Kārlis Šadurskis (“Vienotība”), sakot, ka sešus gadus veciem bērniem uz skolu varētu būt jādodas pēc diviem gadiem - 2018./2019.mācību gadā. Skolas sākšanas vecumu plānots pazemināt līdz ar jauna, sešgadnieku spējām un vajadzībām atbilstoša izglītības standarta ieviešanu.

Obligātais skolas vecums dažādās valstīs atšķiras, un vairumā bērni skolas gaitas sāk agrāk - sešu vai pat piecu gadu vecumā. 

Šadurskis kā argumentu izcēlis ekonomisko aspektu, proti, Latvijā esot pārāk maz cilvēku darbspējīgā vecumā, tāpēc nevaram atļauties turēt skolas solā jauniešus līdz 19 gadu vecumam. 

Cik pamatots ir šāds apsvērums un vai tas ir vienīgais? Par un pret debatē izglītības eksperte, pedagoģijas zinātņu doktore Zane Oliņa un biedrības “Vecāki par izglītību” pārstāve Silvija Titova-Meija. Piedalies ar balsojumu un savu komentāru!
lasīt vairāk

QUO tu domā pirms debates?

PAR
PRET
105 balsojumi

25%

75%

Zane Oliņa
Izglītības eksperte, pedagoģijas doktore

Argumenti par

1
Sešgadniekiem nepieciešami lielāki izaicinājumi. Es atbalstu skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma, jo uzskatu, ka bērniem jebkurā vecumā ir jābūt iespējai saņemt mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību. Sešgadīgiem bērniem ir nepieciešami un viņi ir gatavi lielākiem intelektuāliem izaicinājumiem, patstāvīgai izziņas darbībai nekā viņi pašlaik saņem. Savukārt 19 gadus veci jaunieši ir gatavi un varoši uzsākt patstāvīgas dzīves un darba gaitas vai padziļinātas mācības izvēlētajā specialitātē. Nav šaubu par to, ka skolās jāmainās mācīšanas pieejai, lai katram bērnam gan sešu, gan septiņu, gan piecpadsmit gadu vecumā būtu iespēja attīstīt savu potenciālu.
Sešgadniekiem nepieciešami lielāki izaicinājumi. Es atbalstu skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma, jo uzskatu, ka bērniem jebkurā vecumā ir jābūt iespējai saņemt mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību. Sešgadīgiem bērniem ir nepieciešami un viņi ir gatavi lielākiem intelektuāliem izaicinājumiem, patstāvīgai izziņas darbībai nekā viņi pašlaik saņem. Savukārt 19 gadus veci jaunieši ir gatavi un varoši uzsākt patstāvīgas dzīves un darba gaitas vai padziļinātas mācības izvēlētajā specialitātē. Nav šaubu par to, ka skolās jāmainās mācīšanas pieejai, lai katram bērnam gan sešu, gan septiņu, gan piecpadsmit gadu vecumā būtu iespēja attīstīt savu potenciālu.
2
Jāiegulda resursi, izmaiņas jāskaidro. Ir jāpieņem lēmums par agrāku skolas gaitu uzsākšanu un šai pārējai atbilstoši jāsagatavojas, gan izmaiņas skaidrojot, gan ieguldot atbilstošus resursus, lai sagatavotu vecākus, skolotājus, mācību vidi skolās. Jautājums par skolas gaitu uzsākšanu agrākā vecumā Latvijā ticis apspriests jau vairākkārt. Pēdējoreiz šī jautājuma izpētē, mācību programmu izstrādē un satura izmēģināšanā jau tika ieguldīti būtiski līdzekļi 2009./2011.mācību gadā, tomēr lēmums par izmaiņām netika pieņemts. Tuvākajā laikā valsts gatavojas ieguldīt nozīmīgus līdzekļus jauna mācību satura izstrādē no pirmsskolas līdz vidusskolai, tādēļ jautājums par skolēnu vecumu, skolas gaitas uzsākot, šobrīd ir īpaši aktuāls.
Jāiegulda resursi, izmaiņas jāskaidro. Ir jāpieņem lēmums par agrāku skolas gaitu uzsākšanu un šai pārējai atbilstoši jāsagatavojas, gan izmaiņas skaidrojot, gan ieguldot atbilstošus resursus, lai sagatavotu vecākus, skolotājus, mācību vidi skolās. Jautājums par skolas gaitu uzsākšanu agrākā vecumā Latvijā ticis apspriests jau vairākkārt. Pēdējoreiz šī jautājuma izpētē, mācību programmu izstrādē un satura izmēģināšanā jau tika ieguldīti būtiski līdzekļi 2009./2011.mācību gadā, tomēr lēmums par izmaiņām netika pieņemts. Tuvākajā laikā valsts gatavojas ieguldīt nozīmīgus līdzekļus jauna mācību satura izstrādē no pirmsskolas līdz vidusskolai, tādēļ jautājums par skolēnu vecumu, skolas gaitas uzsākot, šobrīd ir īpaši aktuāls.
3
Pieredze jau ir. Jau šobrīd aptuveni trešdaļā Latvijas vispārizglītojošo skolu ir pirmsskolas, kurās mācās piecgadīgi un sešgadīgi bērni. Tas nozīmē, ka mums jau ir skolas, kurām šāda pieredze ir un ko ir iespējams izmantot. 
Pieredze jau ir. Jau šobrīd aptuveni trešdaļā Latvijas vispārizglītojošo skolu ir pirmsskolas, kurās mācās piecgadīgi un sešgadīgi bērni. Tas nozīmē, ka mums jau ir skolas, kurām šāda pieredze ir un ko ir iespējams izmantot. 
Silvija Titova-Meija
Biedrības "Vecāki par izglītību" pārstāve

Argumenti pret

1
Sešgadniekiem draudzīga ir bērnudārza, nevis skolas vide. Vai sākumskolas skolotāji būs gatavi darbam ar sešgadīgiem bērniem? Kā  liecina psihologu pētījumi, ir būtiskas atšķirības starp bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem un bērnu, kas tos jau ir sasniedzis. Sešgadīga bērna vecumposma īpatnības ir ar citām prasībām gan mācību metožu pielietošanā, gan fizioloģisko vajadzību nodrošināšanā, bet pašreizējie sākumskolas pedagogi ir mācījušies strādāt ar bērniem, kas septiņu gadu vecumu jau ir sasnieguši. Tātad nepieciešama šo pedagogu kvalifikācijas celšana, lai nodrošinātu atbilstošu sagatavotību. Vai ir paredzēta mācību programmas pārstrāde/jaunas izstrāde? Kādus mācību materiālus paredzēts izmantot? Vai un kā tiks nodrošināts bērnu vecumposmam atbilstošs izglītības saturs? Mēs atbalstām sešgadīgo bērnu apmācību tikai tādā vidē, kas ir draudzīga bērnam gan psiholoģiski, gan fizioloģiski. Tāda pašlaik ir pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošinot arī bērnu atpūtu dienā un bērnu pieskatīšanu arī ārpus nodarbībām.
Sešgadniekiem draudzīga ir bērnudārza, nevis skolas vide. Vai sākumskolas skolotāji būs gatavi darbam ar sešgadīgiem bērniem? Kā  liecina psihologu pētījumi, ir būtiskas atšķirības starp bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem un bērnu, kas tos jau ir sasniedzis. Sešgadīga bērna vecumposma īpatnības ir ar citām prasībām gan mācību metožu pielietošanā, gan fizioloģisko vajadzību nodrošināšanā, bet pašreizējie sākumskolas pedagogi ir mācījušies strādāt ar bērniem, kas septiņu gadu vecumu jau ir sasnieguši. Tātad nepieciešama šo pedagogu kvalifikācijas celšana, lai nodrošinātu atbilstošu sagatavotību. Vai ir paredzēta mācību programmas pārstrāde/jaunas izstrāde? Kādus mācību materiālus paredzēts izmantot? Vai un kā tiks nodrošināts bērnu vecumposmam atbilstošs izglītības saturs? Mēs atbalstām sešgadīgo bērnu apmācību tikai tādā vidē, kas ir draudzīga bērnam gan psiholoģiski, gan fizioloģiski. Tāda pašlaik ir pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošinot arī bērnu atpūtu dienā un bērnu pieskatīšanu arī ārpus nodarbībām.
2
Skolās fiziski nav vietas vēl vienam klašu komplektam. Kā tiks nodrošināta bērnu uzņemšana 1.klasē un mācību process praktiski, tajā gadā (un nākamajos), kad  sāks mācīties sešgadnieki? Ar dubultu klašu komplektu skolās? Ir skolas, kur jau tagad vietu nav fiziski un klasēs mācās 34 bērni. Jo septiņgadniekiem arī 2018./2019. gadā būs jāiet skolā. Viņu skolas gaitu sākšanu neviens nebūs atcēlis. Un pēcāk, nākotnē tālu skatoties - kā dubultais absolventu daudzums stāsies augstskolās? Dubulta konkurence. Negodīgi pret tā gada septiņgadīgajiem pirmklasniekiem.
Skolās fiziski nav vietas vēl vienam klašu komplektam. Kā tiks nodrošināta bērnu uzņemšana 1.klasē un mācību process praktiski, tajā gadā (un nākamajos), kad  sāks mācīties sešgadnieki? Ar dubultu klašu komplektu skolās? Ir skolas, kur jau tagad vietu nav fiziski un klasēs mācās 34 bērni. Jo septiņgadniekiem arī 2018./2019. gadā būs jāiet skolā. Viņu skolas gaitu sākšanu neviens nebūs atcēlis. Un pēcāk, nākotnē tālu skatoties - kā dubultais absolventu daudzums stāsies augstskolās? Dubulta konkurence. Negodīgi pret tā gada septiņgadīgajiem pirmklasniekiem.
3
Kā tiks palīdzēts darba tirgum? Nav skaidrs, kā, absolvējot vidusskolu 18 gadu vecumā, notiks  jauniešu ātrāka iesaistīšanās augstākās izglītības apguvē un pievienošanās darba tirgum. Jau tagad ir augsts jauniešu bezdarbs, bet pensionēšanās vecumu tuvākajā laikā ir plānots vēl paaugstināt, tādejādi samazinot potenciāli brīvo darba vietu skaitu. Nav arī skaidrs, kādā veidā tiks nodrošināta darba tirgus pieprasījumam atbilstoša profesionālā izglītība. Kā redzams, arī profesionālās izglītības jomā pašlaik ir daudz problēmu un nepieciešamas reformas.
Kā tiks palīdzēts darba tirgum? Nav skaidrs, kā, absolvējot vidusskolu 18 gadu vecumā, notiks  jauniešu ātrāka iesaistīšanās augstākās izglītības apguvē un pievienošanās darba tirgum. Jau tagad ir augsts jauniešu bezdarbs, bet pensionēšanās vecumu tuvākajā laikā ir plānots vēl paaugstināt, tādejādi samazinot potenciāli brīvo darba vietu skaitu. Nav arī skaidrs, kādā veidā tiks nodrošināta darba tirgus pieprasījumam atbilstoša profesionālā izglītība. Kā redzams, arī profesionālās izglītības jomā pašlaik ir daudz problēmu un nepieciešamas reformas.
4
Kurš sešgadniekus pieskatīs pēc stundām? Latvijā ir augsts nabadzības risks un arī strādājošiem vecākiem nepietiek līdzekļu privātu bērnu pieskatītāju algošanai pirmsskolas vecuma bērniem atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam. Valstī nav tradīciju, kas nodrošinātu vecākiem iespēju strādāt nepilna laika darbu tikai bērna mācību stundu laikā, un to neveicina arī jaunās izmaiņas nodokļu jomā, liekot par nepilnas slodzes darbu maksāt pilnas slodzes sociālās iemaksas.
Kurš sešgadniekus pieskatīs pēc stundām? Latvijā ir augsts nabadzības risks un arī strādājošiem vecākiem nepietiek līdzekļu privātu bērnu pieskatītāju algošanai pirmsskolas vecuma bērniem atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam. Valstī nav tradīciju, kas nodrošinātu vecākiem iespēju strādāt nepilna laika darbu tikai bērna mācību stundu laikā, un to neveicina arī jaunās izmaiņas nodokļu jomā, liekot par nepilnas slodzes darbu maksāt pilnas slodzes sociālās iemaksas.
5
Nav pieļaujama klašu "pārlekšana" vai apvienošana. Pirms piekrist jebkādām izmaiņām klašu numerācijā, vispirms ir jāizstrādā skaidri standarti un vadlīnijas katram mācību gadam, sākot ne vēlāk kā no piecu gadu vecuma. Ir jāparedz pietiekami garš pārejas periods, lai vidējo klašu posmā, kas jau tā ir pieblīvēts, nebūtu “jāpārlec” kādai klasei vai tās apvienot, kā to paredzēja agrākie IZM reformu piedāvājumi.
Nav pieļaujama klašu "pārlekšana" vai apvienošana. Pirms piekrist jebkādām izmaiņām klašu numerācijā, vispirms ir jāizstrādā skaidri standarti un vadlīnijas katram mācību gadam, sākot ne vēlāk kā no piecu gadu vecuma. Ir jāparedz pietiekami garš pārejas periods, lai vidējo klašu posmā, kas jau tā ir pieblīvēts, nebūtu “jāpārlec” kādai klasei vai tās apvienot, kā to paredzēja agrākie IZM reformu piedāvājumi.

QUO tu domā tagad?

PAR
PRET
90 balsojumi

26%

74%

Komentāri (15)

Tavs viedoklis

Atzīmē, kāda tagad ir tava pozīcija.
Marcis26/08/2016. 16:27
Atbalstu, tikai jaunajās politikas iniciatīvās nespēju atrast finasējumu šim prioritārajam pasākumam. Vai man jāmeklē 2018. vai 2019. gada budžetu projektos? http://www.fm.gov.lv/files/documents/Planotais_finansejums__2017_2019.pdf
atbildēt
Julija Vilcane25/08/2016. 23:07
Skolas gaitas sākt no 6 gadiem, jā, ja mūsu skolās būtu atbilstoša vide, iespēja atpūsties mazajaiem, iespēja iejusties, mazākas klases. Tas tā NaV. Tādā vidē, kāda tā ir šobrīd, rodas pamatotas bažas, ka ieguvumi būs uz bērnu psihes un veselības rēķina. Skolā klasē reiz mācijos ar 2 meitenēm, kas uzsāka skolas gaitas no 6.gadiem - abas vēlāk nepabeidza vidusskolu, pamatskolā no izcilām bērnudārzniecēm pārvērtās nesekmīgās, knapi mācības velkošās skolniecēs
+1
atbildēt
Rolands Holla25/08/2016. 18:52
Pilnīgas muļķības par to, ka 18 gadīgie ātrāk sāks integrēties darba vidē. Ja tam cilvēkam galvā neienāks doma un gribēšana par patstāvīgu savas dzīves veidošanu, tad pilnīgi nav atšķirības vai viņam ir 18, 19, vai 25 gadi. Pie tam, es domāju katrs vecāks ir pats personīgi tiesīgs izvērtēt, kad viņa atvase būs gatava uzsākt mācības, nevis to man noteiks IZM vai Ministri, vai Latvija ir kļuvusi par katra nākamā ministra izmēģinājumu trusīti? Pie tam visam pa virsu jau patreiz bērnudārzos ļoti pilnvērtīgi notiek piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība, vai tiešām ir jātērē valsts resursi, lai visticamāk, šo pašu programmu pārnestu uz skolām un citām telpām, vai tiešām tas ir primārais par ko patreiz būtu jācīnās valsts izglītības sistēmā?
+5
atbildēt
Kristīne Ieraga25/08/2016. 18:47
Nesapratu, kur palika mans iepriekšējais komentārs.
Es esmu viennozīmīgi pret 1. klasi no 6 gadu vecuma.
Bērni nav ne fiziski, ne psiholoģiski nobrieduši tam , kas viņus sagaida skolā. Tie absurdi, kad vienā stundā lasa zilbītes, bet otrā ir jāspēj izlasīt un saprast uzdevums
Manu jaunāko bērnu tas faktiski neskar, viņš ir pavasara bērns, uz pirmo klasi, ja šī nejēdzība stāsies spēkā, aizies 6,5 gadu vecumā.
Ja grib atvērt 1. klases ar sešgadniekiem, tad ir fundamentāli jāmaina apmācības sistēma sākumskolā. , tāda kāda tā ir, šobrīd nav piemērota tik maziem bērniem.
Un vispār, kāpēc jānozog bērniem bērnība?
+3
atbildēt
Linda Liepina25/08/2016. 16:31
Latvijas politikiem nu jau gadiem vienkarsi pietrukst konsekvences jebkura sfera- sakot no nodokliem un beidzot ar izglitibu.
Jau pastav 5-6 gadnieku apmaciba jeb sagatavosana bernudarzos. Kapec ir lieki jatere Latvijas resursi, lai to pasu tagad parnestu uz citam telpam? Vai tad telpas ir butiskas? Ja ir bazas, ka sagatavosana bernudarzos ir nepietiekama, tad tiesi tur ari javeic parmainas.
Savukart, ka ministrs uzsvera, ka tiesi atrak ir jabeidz skola- nu domaju, ka briziem parmerigi izstiepto macibu programmu varetu ietilpinat ari 11 klases. Berni butu tikai ieguveji, jo:
1. svarigais 5-6 gadu posms turpinas bernudarza bez lieka psihologiska spiediena un satraukumiem

2. Skolas macibu programma tiek saisinata nogriezot visu lieko

3. Skola tiek pabeigta par gadu atrak un var lemt un domat- ko darit talak
+7
atbildēt
Mārtiņš Kozlovskis25/08/2016. 14:14
Kopumā esmu par, jo, no savas pieredzes sakot, manuprāt vislielākais ieguvums būs uz skolas beigšanas laiku, kad būs 1 papildus gads, kura laikā ir vairak iespēju saprast, ko tieši vēlies darīt, ir iespējas paeksperimentēt pirms rodas nepieciešamība pēc stabilākas dzīves (veidojot ģimeni, iegadājoties mājokli utt.). Pie tam, 19 gados manuprāt cilvēki ir pietiekami nobrieduši, lai uzsāktu nākamo dzīves posmu - studijas, darbu, vai kas tas arī būtu.

Un, protams, lai to īstenotu būs nepieciešamas arī pārmaiņas mācību saturā, skolotāju apmācībā utt. Citādi nekas nesanāks.

Visbeidzot, domāju, ka nekādas nopietnas pārmaiņas nekad nenotiks pilnīgi perfekti bez nepieciešamības no kaut kā atteikties un kādu ietekmejot negatīvi. Domāju, ka visi piekritīs, ka mūsu izglītības sistēma ne tuvu nav perfekta. Pārmaiņu veikšana negarantē, ka iznākums būs labāks. Savukārt ir 100% iespējamība, ka neko nedarot arī labāk nekas nebūs. :)
-3
atbildēt
Daina Kājiņa25/08/2016. 13:58
1. Obligātais izglītības vecums Latvijā ir no 5 gadiem jau 14 gadus!
2. ieredze skolā ar 5-6gadīgiem bērniem - atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai iekārtota vide.
3. Un patreiz jau vecāki var izlemt bērns skolā dosies 6, 7 vai 8 gados.
+13
atbildēt
ilona biezaite25/08/2016. 13:37
Esmu skolotāja. Nav taisnība, ka 5-6gadnieki ir trešdaļa skolnieku! labi ja klasē pa vienam. Emocionāli nenoturīgāki mazie, sāk raudāt, nevis saprot situāciju, kamēr 7gadnieki pieņem un izprot situāciju, mazākajiem pusdienlaika trūkums rezultējās ar izteiktu nervozitāti vai kašķīgumu. 5-6 vēl būtu jāguļ pusdienlaiks lai atpūtinātu nervu sistēmu.
+4
atbildēt
Mārtiņš Kozlovskis25/08/2016. 13:57
Manuprāt ar trešdaļu bija domāts skolu skaits, kur ir kāds 5-6 gadus vecs bērns, nevis, ka trešā daļa ir tajā vecumā.
Evita Purina25/08/2016. 14:23
Runa, šķiet, ir galvenokārt par lauku skolām, no kurām lielā daļā ir arī pirmsskolas grupas. Tas ir lētāk nekā nelielā ciematā uzturēt gan skolu, gan bērnudārzu.
Mara Vilciņa25/08/2016. 13:33
Katram bērnam ir jāpieiet individuāli! Pat vienā ģimenē viens bērns ir gatavs 6os gados sākt skolu, bet otrs - 7os gados. Ir kopīgi jāizvērtē vecākiem ar skolotājiem/ bērnudārza audzinātājām vai konkrētais bērns ir gatavs skola 6 gados vai tomēr vēl gadu pagaidīt! Nevar šeit jaukt tēmu par to, ka nebūs kur likt 6gadīgo pēc skolas vai tml., jo šīs pašas problēmas nepazūd ar 7gadīgo un tam nav jābūt iemeslam, kas ierobežo bērna attīstību, ja viņš ir gatavs sākt skolu jau 6 gados!
Mūsu ģimenē aug 3 bērni un katru bērnu vērtējam atsevišķi, tāpēc likuma pantu uztveram kā ieteicošu, ne noteicošu!
Uzskatu, ka nepareizi ir mainīts arī vecuma noteikšanas laiks - tagad tas ir gada griezumā no janvāra līdz decembrim, kas nesakrīt ar skolas gadu un teorētiski visi bērni, kas tajā gadā dzimuši pēc septembra skolu sāk jau 6 gados, bet skaitās ka ir 7gadnieki!
Ieteiktu vecākiem vairāk runāt un ieklausīties savus bērnos nevis likuma pantos!!!
+3
atbildēt
Jukums25/08/2016. 13:15
Gads bērna attīstībā nozīmē ļoti daudz!
Intelektuālās attīstības un fiziskā brieduma ziņā 2.septembrī dzimušiem salīdzinājumā ar 31. augustā dzimušajiem ir ievērojamas priekšrocības!
Varbūt par robežšķirtni skolas gaitu uzsākšanas labāk noteikt gada vidu, piemēram, attiecīgajā gadā skolas gaitas uzsāk tie, kas noteikto vecumu sasnieguši līdz 30 jūnijam?

PIEBILDE:
Esmu dzimis 1980.gadā augusta beigās. 1986./1987.m.g. bija eksperiments ar 6 gadīgajiem. Trāpīju 6-gadniekos tikko sasniedzis 6 gadu vecumu. Ja pareizi atceros, eksperiments izgāzās. Mēs, 6- gadnieki gājām 4.klasē, bet 7 gados sākušie pārlēca no 3. uz 5. klasi. Būtu piedzimis nedēļu vēlāk, būtu gadu vēlāk sācis skolas gaitas un beidzis tad pat ;-)
+3
atbildēt
Ludmila Ivanova25/08/2016. 12:06
esmu par, bet uzskatu, ka mums stipri vairāk vajadzētu piedomāt pie izglītības satura, kvalitātes un mērķiem, kā arī saiknes starp skolu un augstākām izglītības iestādēm.
+1
atbildēt
Anda Re25/08/2016. 11:31
Kāpēc bērni obligāti ir jau no esošas sistēmas, esošas infrastruktūras, esošas metodikas piemērotas vecumam ar faktisko skolas mācību sākumu 5 gados jāpārceļ uz skolas solu. Neaiztiekat bērnus, sakārtojiet papīrus, nosauciet pēdējos divus bērnudārza obligātās sagatavošanas gadus par skolu.
+5
atbildēt
Aiga25/08/2016. 10:25
1) Nesaprotu, kāpēc politiķi nerunā par Latvijā obligāto 5-6 gadīgo bērnu apmācību?!
2) Ja ar jauno izglītības satura reformu būs tāpat kā ar pedagogu algu modeli, tad labāk nevajag .... Skumji, bet fakts!
+6
atbildēt